„Podziel się ……informacją”

Projekt realizowany w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” –   edycja 2019-2020, ze środków pochodzących z  Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Dobiega końca całorocznie realizowany przez Urząd Miejski w Brzozowie program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej finansowany w ramach  Solidarnościowego  Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Ministerstwa Rodziny i Polityki  Społecznej. Środki na jego realizację w wysokości ponad 400 tysięcy złotych Gmina Brzozów otrzymała od Wojewody Podkarpackiego jako jedno z wyższych w naszym województwie. W oparciu o zebrane informacje wiemy, że wszyscy, którzy z niego korzystali otrzymali wsparcie adekwatne do swoich potrzeb. Dla wielu udział w programie okazał się „oknem na świat”, pozwalając na wyjście z domu, poszerzenia horyzontów czy otwarcie się na innych ludzi. Widząc ogromną potrzebę kontynuacji takich działań Gmina Brzozów przygotowuje się do złożenia wniosku do kolejnej edycji programów Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej oraz po raz pierwszy Opieka Wytchnieniowa. Aby przygotowywany wniosek odpowiadał rzeczywistym (a nie szacunkowym) potrzebom społecznym, Burmistrz Brzozowa zawraca się z prośbą do mieszkańców o wypełnienie i przesłanie do 18 grudnia b.r. załączonej, anonimowej ankiety oraz rozpowszechnianie powyższej informacji, tak aby dotarła szczególnie do osób, które tego najbardziej potrzebują.

Więcej informacji Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Brzozowie tel. 13 306 10 90, 13 306 10 64 lub 13 306 10 69.

ANKIETA

https://docs.google.com/forms/d/1TaOn6iO3Yaetq1bCMr9ctW4TM6b4GWA505ZjT_IMYbc/viewform?edit_requested=true

Alicja Tomoń

materiał filmowy:brzozow24.pl