Zakup sprzętu i wyposażenia za 100 tys. zł dla jednostek OSP w gminie Brzozów

Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości,

którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”

W sobotę, 12 grudnia br., poseł na Sejm RP Piotr Uruski, Pan Waldemar Och sekretarz Gminy Brzozów reprezentujący burmistrza Brzozowa Szymona Stapińskiego, zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzozowie Grzegorz Pietryka i radny powiatowy Marek Wacek, mł. bryg. Bogdan Biedka z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Brzozowie oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Brzozowie Agnieszka WilkTomasz Leśniak spotkali się ze strażakami z 3 jednostek OSP Przysietnicy, Grabownicy Starzeńskiej i Turzego Pola, działających na terenie gminy Brzozów. Celem spotkania zorganizowanego w remizie OSP w Przysietnicy było przekazanie nowego sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP.

Przekazanie sprzętu było następstwem umowy podpisanej w dniu 21 września 2020 r., z Ministerstwem Sprawiedliwości przez burmistrza Brzozowa Szymona Stapińskiego i skarbnika gminy Brzozów Annę Konieczną. Umowa dotyczyła powierzenia realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. Całość zadania wynosi 101 284,14 zł. W ramach realizacji umowy gmina Brzozów otrzymała dotację w wysokości 98 900 zł, przy wkładzie własnym wynoszącym zaledwie 2 384,14 zł.

Sekretarz Gminy wyraził przekonanie, że nowy sprzęt zakupiony ze środków pozyskanych z Funduszu Sprawiedliwości będzie bardzo dobrze służył strażakom i zostanie skutecznie wykorzystywany podczas akcji ratowniczych. Podziękował też posłowi Piotrowi Uruskiemu za zaangażowanie na rzecz pozyskania funduszy na zakup sprzętu oraz zastępcy przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzozowie Grzegorzowi Pietryce i zaznaczył, że jest to wspólny sukces dobrze rokujący na przyszłość i dalszą współpracę. Pan Waldemar Och podkreślił, że wkład własny gminy wynoszący zaledwie 2 384,14 zł to nieco więcej niż 2 % całości zadania i jest to „niewielkie obciążenie” dla gminnego budżetu, a pozyskany sprzęt jest cenny i wykorzystywany przez strażaków z OSP będzie długo służył mieszkańcom gminy. Słowa podziękowania płynęły też z ust z-cy Komendanta Powiatowego PSP w Brzozowie w stronę strażaków za ich trud i pomoc w zdarzeniach nie tylko na terenie gminy, ale całego powiatu i podkreślił, że dzięki takiemu wyposażeniu w sprzęt Komenda Powiatowa PSP może dysponować jednostki do różnych działań ratowniczo-gaśniczych.

Natomiast z ust posła na Sejm RP Piotra Uruskiego strażacy-ochotnicy usłyszeli słowa wdzięczności za dotychczasową służbę i poświęcenie. Poseł wyraził przekonanie, że „największą wartością” Funduszu Sprawiedliwości jest możliwość świadczenia skutecznej pomocy finansowej dla ludzi, którzy takiej pomocy potrzebują i przeznaczanie środków tam, gdzie zostaną one dobrze spożytkowane dla dobra lokalnej społeczności. Zaznaczył, że pozyskanie sprzętu zwiększającego bezpieczeństwo i komfort pracy strażaków, którzy najczęściej jako pierwsi docierają z pomocą na miejsce niebezpiecznego zdarzenia, jest formą docenienia i dowartościowania druhów-strażaków za ich bezinteresowną i pełną poświęcenia służbę. Zwrócił uwagę, że skuteczne prowadzenie trudnych akcji ratunkowych wymaga użycia nowoczesnego i niezawodnego sprzętu.

Komendant Gminny dh Marian Dydek w imieniu strażaków podziękował wszystkim, którzy pomogli w realizacji wniosku o zakup sprzętu i wyposażenia i podkreślił, że doposażenie jednostek w nowy sprzęt zwiększy ich potencjał, a quad otrzymany przez OSP Przysietnica pomoże w dotarciu do trudnych miejsc. Korzystając z okazji Komendant podziękował za dotychczasowe wsparcie i wyraził nadzieję na dalsze wsparcie w przyszłości.

Podział sprzętu i wyposażenia zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości dla jednostek OSP działających na terenie gminy Brzozów:

 

Quad z przyczepą ratowniczą i noszami – OSP Przysietnica

Ubranie strażackie specjalne – OSP Grabownica Starzeńska (8 szt.), OSP Turze Pole (2 szt.)

Drabina pożarnicza aluminiowa (2 szt.) – OSP Grabownica Starzeńska, OSP Przysietnica

Radiotelefon przenośny –  OSP Grabownica Starzeńska (4 szt.), OSP Turze Pole (2 szt.)

Rękawice skórzane specjalne – OSP Grabownica Starzeńska (6 szt.), OSP Turze Pole (3 szt.)

Kominiarka strażacka niepalna – OSP Grabownica Starzeńska (6 szt.), OSP Turze Pole (3 szt.)

Buty gumowe specjalne – OSP Grabownica Starzeńska (6 par), OSP Turze Pole (3 pary)

Hełm strażacki (3 szt.) – OSP Turze Pole

Latarka LED prosta (6 szt.) – OSP Grabownica Starzeńska

Uchwyt do latarki do hełmu (6 szt.) – OSP Grabownica Starzeńska

Szelki bezpieczeństwa – OSP Grabownica Starzeńska (3 szt.), OSP Przysietnica (1 szt.)

Agnieszka Wilk

Naczelnik WSO UM w Brzozowie

fot. Tomasz Leśniak