Gmina Brzozów na drugim miejscu w Konkursie Gmin o Najwyższym Odsetku Spisanych Gospodarstw przez Internet

Gmina Brzozów znalazła się w gronie 10 najlepszych gmin w województwie podkarpackim o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw przez Internet, zajmując zaszczytne II miejsce. W kategorii IV gmin miejskich i miejsko-wiejskich o liczbie gospodarstw do spisu powyżej 1000 uplasowała się tuż za Rzeszowem, a przed Boguchwałą, Tarnobrzegiem, Sędziszowem Małopolskim, Kolbuszową, Ustrzykami Dolnymi, Strzyżowem, Przecławem i Kańczugą.

Konkurs organizowany był przez Urząd Statystyczny w Rzeszowie wespół z nowinami i portalem nowiny24. Celem konkursu była popularyzacja samospisu w Powszechnym Spisie Rolnym, który prowadzony był w całej Polsce od 1 września do 30 listopada br. W czasie panującej w naszym kraju pandemii koronawirusa COVID-19, najbezpieczniejszą i najwygodniejszą formą spisania się rolników był Internet. Dlatego tak ważną rolę pełniły samorządy i gminne biura spisowe. To oni przypominali, zachęcali, odpowiadali na pytania rolników związane ze spisem, a także pomagali wypełniać formularze, gdy czasem jakaś kwestia sprawiała trudności, zwłaszcza osobom starszym, mającym np. kłopot z posługiwaniem się biegle komputerem.

Cieszymy się, że gmina Brzozów znalazła się w gronie zwycięzców, a co za tym idzie wygrała zestaw piłek dla uczniów z gminnych placówek oświatowych. Nie byłoby to możliwie, bez pomocy ze strony pracowników Urzędu Miejskiego w Brzozowie, służących pomocą w obsłudze aplikacji zarówno w gminnym biurze spisowym jak w sołtysówkach  oraz samych rolników, którzy spisali się przez Internet.

Warto dodać też, że w aktywizowaniu rolników do samospisu pomocni byli również sołtysi, którzy praktycznie znają wszystkich mieszkańców swojego sołectwa i mają z nimi bezpośredni kontakt. Z naszej gminy, w konkursie dla sołectw wyróżnienie otrzymała sołtys ze Starej Wsi Pani Lucyna Szydłowska. Gratulujemy serdecznie!

Wyniki  >>LINK<<