Umowa na „taksówkę społeczną” podpisana. Ponad 800 tys. dofinansowania dla gminy Brzozów

Na koniec roku dobre wiadomości dla mieszkańców Gminy Brzozów. W dniu 23 grudnia b.r.  Burmistrz Brzozowa podpisał umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu pod nazwą  „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Oznacza to, iż już od połowy stycznia 2021 roku do połowy października 2022 roku mieszkańcy Gminy Brzozów powyżej 18 – tego roku życia posiadający problemy z mobilnością oraz trudności w korzystaniu z transportu publicznego, będą mogli korzystać z darmowego transportu (w razie potrzeby z opiekunem lub psem asystującym) w celu zapewnienia swoich potrzeb w zakresie społecznym, zawodowym, edukacyjnym czy zdrowotnym. Niezwykle cenny jest fakt, iż wydostanie się z czterech ścian własnego mieszkania pomoże asystent oraz schodołaz pozwalający na transport osób na wózkach inwalidzkich po schodach. Ponadto przeprowadzone zostaną prace adaptacyjne jednego z budynków wielomieszkalnych w Brzozowie, polegające na dostosowaniu do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Wartość dofinansowania wynosi ponad 800 tysięcy zł.

W najbliższym czasie szczegółowe informacje zostaną zamieszczone na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy też do wysłuchania relacji Polskiego Radia Rzeszów pod linkiem

https://www.radio.rzeszow.pl/wiadomosci/37533/darmowa-taksowka-w-brzozowie

Alicja Tomoń

fot. J. Jaracz