Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak – podsumowanie roku 2020

Drodzy Przyjaciele naszej Fundacji!

Ten rok był dla nas wszystkich niewątpliwie trudny, różny od poprzednich. Pandemia, która nas dotknęła zmieniła świat, przewartościowała życie. Być może ktoś stracił bliskich, pracę, ucierpiał na zdrowiu. Mamy jednak ogromną nadzieję, że doświadczenia ostatniego roku tylko nas umocniły i obrócą się w coś bardzo dobrego. W naszej Fundacji, mimo ograniczeń, działaliśmy dalej, nie zrażając się, pełni energii i nadziei.

Dumni jesteśmy, że mimo czasu pandemii udało nam się zorganizować, przy zachowaniu wszelkich obostrzeń, po raz pierwszy w Brzozowie międzynarodową wymianę młodzieży pn. „Helipng hand, soothing voice”, w ramach programu Erasmus+. Gościliśmy młodzież z Czech oraz Litwy, naszych partnerów, z którymi od kilku lat współpracujemy na arenie międzynarodowej. Dotychczas tego typu programy realizowaliśmy poza Podkarpaciem, a tym razem byliśmy gospodarzami. Młodzież uczestnicząca przygotowała dla społeczności lokalnej wspaniały program promujący ideę wolontariatu artystycznego.

Kolejny powód do dumny, to długo wyczekiwany koniec remontu Małej Akademii Życia. W tym roku udostępniliśmy ten wielofunkcyjny ośrodek wsparcia. MAŻ jest miejscem edukacji, rozwoju, kształtowania zainteresowań i pasji, twórczej rozrywki dla podopiecznych Fundacji oraz dla dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej – uzdolnionych, niepełnosprawnych, z rodzin zagrożonych wykluczeniem oraz dla wymian międzynarodowych.

Najważniejsze jest jednak to, co widzimy na co dzień, że Mała Akademia Życia to nie budynek, to nie sale warsztatowe. To ludzie, którzy tworzą tu niesamowitą atmosferę nauki, rozwoju, akceptacji i chęci pomagania innym. To m.in. Wy – Drodzy Przyjaciele, Wolontariusze, Współpracownicy, Darczyńcy, Podopieczni, Rodzice i Uczestnicy warsztatów.

Z początkiem roku młodzież uczestniczyła w Nocy biologów w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie, co zaowocowało współpracę i pomysł na projekt o tematyce ekologicznej „Na zielonej ścieżce”. Przy Fundacji powstała edukacyjna ścieżka ekologiczna z altaną, gdzie latem będzie można realizować różne aktywności na świeżym powietrzu.

Nasza młodzież w ramach zajęć z przedsiębiorczości wzięła udział w wizycie studyjnej w firmie produkcyjnej Yanko Sp. z.o.o w Głogowie Małopolskim, gdzie od środka zobaczyła proces produkcji różnych rodzajów opakowań giętkich z folii i papieru do artykułów spożywczych i przemysłowych.

Udało nam się zrealizować kilka ważnych i ciekawych cyklów warsztatów rozwojowych dla dzieci i młodzieży, m.in. na feriach różne formy aktywności artystycznej, na wakacjach warsztaty teatralne techniką teatru cieni oraz warsztaty o zdrowym stylu życia, promując aktywność fizyczną, postawę ekologiczną we wszystkich dziedzinach życia. Aktywnie pracowały nasze grupy artystyczne pod okiem liderów z Młodzieżowej Rady Fundacji, m.in. grupa: wokalna, taneczna, kreatywna.

W tym roku odwiedzili nas zaproszeni goście: Kasia i Łukasz z kanału YT Podróżovanie.pl, którzy zainspirowali naszych liderów młodzieżowych swoją opowieścią o życiu w vanie, podróżowaniu, pokonywaniu strachu i barier, o doświadczaniu przygód, miłości i Boga. Po raz kolejny odwiedził nas nasz wolontariusz i ambasador, holenderski artysta Stefan Venbrock, który powadził już dla naszych podopiecznych warsztaty artystyczne, a tym razem zaciekawił nas tworzeniem animacji filmowej.

Ciekawostką jest, że w tym roku powstało Muzeum Samochodów Zabytkowych i Centrum Edukacyjne przy Fundacji Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak w miejscowości Jasienica Rosielna, niedaleko Brzozowa. Serdecznie zapraszamy dużych i małych miłośników motoryzacji do odwiedzania tego unikatowego miejsca.

Ważnym aspektem pracy Fundacji jest budzenie wrażliwości społecznej na ubóstwo, niepełnosprawność, patologie oraz kształtowanie postaw zaangażowania i niesienia bezinteresownej pomocy. Poprzez konkretne działania uczymy dzieci i młodzież odpowiedzialnego angażowania się w działalność charytatywną. Wspieramy ich kreatywny rozwój pod opieką profesjonalnych instruktorów, artystów, a także pod opieką liderów – młodych ludzi należących do Młodzieżowej Rady Fundacji, którzy od lat są wolontariuszami Fundacji i są przykładem, że warto angażować się w działania Fundacji, rozwijać swoje pasje oraz wrażliwość na potrzeby innych, dzielić się dobrem i pomagać.

Jak zawsze w swoich działaniach na rzecz dzieci i młodzieży kierujemy się indywidualnym podejściem, pracujemy metodami edukacji nieformalnej, w rodzinnej i przyjaznej atmosferze.

Wszyscy zaangażowani w działania Fundacji czujemy, że rozwijamy skrzydła, z roku na rok poszerzamy przestrzeń swoich działań, „wychodzimy poza horyzont” naszych ograniczeń terytorialnych, myślowych i innych. Szczególnie widzimy to w naszych grupach dzieci i młodzieży, ich postępach i rozwoju. Zwłaszcza, że niektórzy pochodzą z rodzin zagrożonych wykluczeniem, chorobą czy niepełnosprawnościami, a dzięki uczestnictwu w działaniach Fundacji mogą się rozwijać.

Pragniemy Wam, Drodzy Przyjaciele z całego serca serdecznie podziękować za to, że pomagacie nam czynić dobro. Bez Was, to o czym dziś piszemy i o czym na przyszłość marzymy, nie byłoby to możliwe. Kilkanaście lat działań Fundacji to ogromny trud codziennej, mrówczej pracy, pozyskiwania środków, nienagannych etycznie działań na rzecz potrzebujących, dzielenia się z nimi energią, czasem, wypracowanymi finansami.

Dziękujemy za zaangażowanie instruktorom prowadzącym charytatywnie warsztaty podczas ferii: pani Stanisławie Herbut, Agnieszce Mrozek, Beacie Mielcarek, Annie Brodzickiej – Woźniak, Annie Rzepce, Beacie Szostak. Dziękujemy również członkom Młodzieżowej Rady Fundacji, wolontariuszom, którzy pomagali młodszym kolegom i koleżankom oraz dzielili się swoimi talentami jako prowadzący zajęcia, tworzyli relację zdjęciową i plakat promujący akcję.

Na ostatnim etapie wyposażania pomieszczeń w Małej Akademii Życia bardzo pomogli nam, poświęcając swój czas i bezpłatną pomoc oraz podarowali swoje produkty: zespół radców prawnych z Kancelarii Axelo, Firma Nowy Styl, Firma PGS Software, Franc Gardiner, Multi Stone, Dom Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań”, Firma Zielona Oaza, Firma Netguru, Afterweb, Lemur. Z całego serca dziękujemy!!

Dziękujemy także indywidualnym Darczyńcom, którzy w 2020 roku wspierali nas rzeczowo i finansowo oraz tym, którzy przekazali 1% podatku dla naszych Podopiecznych i na naszą codzienną działalność na rzecz dzieci i młodzieży.

Słowa uznania kierujemy do naszych Liderów i członków Młodzieżowej Rady Fundacji. Mimo pandemii zrobiliście kawał dobrej roboty!!

Zachęcamy do dalszego wspierania i promocji naszych działań w swojej rodzinie, wśród znajomych, pracowników, partnerów biznesowych. Mamy do Was zaufanie i ogromny szacunek. Nowym zaś Przyjaciołom będziemy szczerze zobowiązani za włączenie się w działania Fundacji. Przed nami kolejne lata pracy na rzecz dzieci, młodzieży i ich rodzin, dynamicznego rozwoju i podejmowania kolejnych inicjatyw lokalnych i międzynarodowych.

Pomóż nam i naszej społeczności podopiecznych „wyjść poza horyzont”

  • Przekaż 1% podatku dochodowego NR KRS 0000117587

* dla naszych chorych i niepełnosprawnych Podopiecznych

*na rozwój charytatywnego programu artystycznego TENSing, organizację warsztatów rozwojowych dla dzieci i młodzieży, rozwój wolontariatu międzynarodowego – cel szczegółowy Ten Sing

*na pozostałą działalność statutową

  • Przekaż darowiznę:

– na nr konta 83 1240 2324 1111 0000 3323 0456 z dopiskiem na wybrany cel

– na siepomaga.pl – www.siepomaga.pl/fpd

– na naszej stronie www.fpd.org.pl klikając PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

Bardzo serdecznie dziękujemy!!

Z podziękowaniami,

Bożena i Andrzej Bieńczakowie,

oraz zespół Fundacji

Krótko o Fundacji Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak:

Od 2002 pomagamy dzieciom, młodzieży i ich rodzinom. Jesteśmy organizacją non profit. W początkowych latach nasze działania skupiały się na organizacji i przekazywaniu środków finansowych oraz pomocy rzeczowej dla dzieci z rodzin ubogich, zagrożonych wykluczeniem społecznym, chorych, a także wybitnie uzdolnionych. Od początku działalności prowadzimy subkonta na rzecz niepełnosprawnych podopiecznych oraz organizowaliśmy fundusz stypendialny dla uczniów i studentów z rodzin biednych.

2 czerwca minęło 8 lat od rozpoczęcia budowy Wioski Dziecięcej NASZ DOM. Wierzymy, że kiedyś w Wiosce znajdzie się Rodzinne Pogotowie Opiekuńcze, Rodzinny Dom Dziecka, Dom dla wychowanków opuszczających pieczę zastępczą. W chwili obecnej dzięki wsparciu wielu Przyjaciół i Darczyńców wybudowane są i w pełni wyposażone dwa domy. Nadal poszukujemy rodziców zastępczych.

Z czasem rozpoczęliśmy także zajęcia i warsztaty rozwojowe dla dzieci i młodzieży w ramach Młodzieżowej Rady Fundacji i Akademii Kreatywnego Rozwoju. Od kilku lat organizujmy również wymiany międzynarodowe oraz działamy na rzecz rozwoju wolontariatu międzynarodowego w ramach wewnętrznego programu charytatywnego „Beyond the Horizon”. Od trzech lat nasza młodzież uczestniczy w międzynarodowym programie TENSing, bierze udział w festiwalach międzynarodowych, a obecnie centrum programu w Polsce, znajduje się na Podkarpaciu, przy naszej Fundacji.

Więcej na: www.fpd.org.pl oraz facebook.com/FundacjaPomocyDzieciom/