O współpracy przy budowie chodników w Humniskach – Skrzyżowaniu i Turzym Polu

Burmistrz Brzozowa Szymon Stapiński spotkał się dzisiaj (22 bm.) w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie z Wicemarszałkiem Województwa Podkarpackiego Piotrem Pilchem. W spotkaniu wzięli też udział starosta brzozowski Zdzisław Szmyd i członek Zarządu Powiatu Brzozowskiego Wiesław Marchel.

Tematem spotkania była współpraca brzozowskiego samorządu w zakresie wsparcia realizacji zadania publicznego pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa polegająca na budowie kolejnych odcinków chodników w miejscowościach Humniska – Skrzyżowanie i Turzym Polu. To kolejny krok w stronę realizacji w/w inwestycji, na którą czekają mieszkańcy tych miejscowości.

Burmistrz Brzozowa składa serdeczne podziękowania dla wicemarszałka Województwa Podkarpackiego pana Piotra Pilcha za wspieranie działań powyższej inwestycji. Wyrazy wdzięczności kierowane są również pod adresem starosty brzozowskiego pana Zdzisława Szmyda i członka Zarządu Powiatu Brzozowskiego pana Wiesława Marchela.