Jubielusz 5-lecia istnienia Zespołu Świetlic Środowiskowych