Wsparcie dla przedsiębiorców

Burmistrz Brzozowa Szymon Stapiński, Pełnomocnik Burmistrza Brzozowa ds. Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości Tomasz Bocheński wraz z Posłem na Sejm RP dr. Piotrem Uruskim, którego reprezentował Damian Biskup i Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, reprezentowanym przez Koordynatora Biura Informacji Europejskiej Pawła Raka, zorganizowali w dniu 30.01.2019 r. w sali narad UM w Brzozowie spotkanie z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie gminy Brzozów.

Zaproszenie spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców. Po serdecznym powitaniu przez burmistrza Brzozowa, głos zabrał Pełnomocnik Burmistrza Brzozowa ds. Zrównoważonego i Wielofunkcyjnego Rozwoju Obszarów Wiejskich profesor Przemysław Leń, który poinformował zebranych o zagadnieniach związanych ze scaleniami gruntów na terenie gminy Brzozów i wynikających z tego korzyści. Następnie Tomasz Bocheński zachęcił do dyskusji nt. oczekiwań i potrzeb przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. Przez ponad godzinę debatowano na tematy: parkingów, problemów z wodą, wysokości opłat za podatki, opłat za śmieci, wydłużenia godzin pracy UM, zapotrzebowania na dodatkowy żłobek i targowiska miejskiego.
Po krótkiej przerwie, na temat aktualnych programów dofinansowania w ramach poddziałania 1.4.1 Wsparcie MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 opowiedział Sebastian Kornaś – przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego i punktu konsultacyjnego Funduszów Europejskich w Sanoku.
Następnie, w sprawie możliwości wsparcia dla przedsiębiorców pod postacią funduszu pożyczkowego na preferencyjnych zasadach z Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Mielcu, głos zabrała Justyna Kusak.
O dotacjach na szkolenia dla pracodawców i pracowników, a także  propozycji szkoleń powiedziały przedstawicielki Podkarpackiej Izby Gospodarczej Edyta Chilik i Ewelina Panek-Pilch.
Na koniec przyszedł czas na konsultacje z zaproszonymi gośćmi. Każdy indywidualnie mógł porozmawiać o nurtujących problemach, zgłaszać sugestie oraz uzyskać szczegółowe informacje.
Druga część spotkania była współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.
et