Harmonogram zebrań wiejskich poświęconych wyborowi do Rad Sołeckich w poszczególnych sołectwach

Data
Miejscowość
Miejsce zebrania
24 kwietnia 2019, godz.  18.00
Grabownica Starzeńska
Dom Strażaka
25 kwietnia 2019 r. godz. 17.00
Stara Wieś
Dom Strażaka
26 kwietnia 2019 r. godz. 17.00
Humniska–Skrzyżowanie
Szkoła Podstawowa
Nr 2 w Humniskach
27 kwietnia 2019 r. godz. 15.00
Zmiennica
Dom Strażaka
27 kwietnia 2019 r. godz. 17.00
Przysietnica
Dom Strażaka
28 kwietnia 2019 r. godz. 12.00
Górki
Dom Strażaka
28 kwietnia 2019 r. godz. 16.00
zebranie wiejskie wybierze również sołtysa
Turze Pole
Dom Strażaka
30 kwietnia 2019 r. godz. 17.00
Humniska
Dom Strażaka