Zebranie sprawozdawcze OSP w Turzym Polu

W dniu 10 luty 2019r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze w OSP Turze Pole, podczas którego jej członkowie dokonali podsumowania działalności jednostki za 2018r.

Obecni na zebraniu byli: Burmistrz Brzozowa Szymon Stapiński, radny Rady Miejskiej w Brzozowie Zbigniew Cyganik, w zastępstwie Komendanta Powiatowego PSP w Brzozowie st. kapitan mgr Jan Smoleń, z-ca naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich Tomasz Leśniak, dyrektor Zespołu Szkół w Turzym Polu Zuzanna Konieczna oraz sołtys Robert Federczak.
Spotkanie rozpoczął i poprowadził Prezes jednostki dh Piotr Mazur. Przedstawił on sprawozdanie z działalności OSP za 2018 rok oraz przedstawił plan działalności na rok 2019.
Burmistrz Brzozowa Szymon Stapiński podziękował za zaangażowanie oraz złożył życzenia strażakom oraz ich rodzinom. Powiedział, ze widzi duży potencjał w jednostce oraz że w miarę możliwości będzie dążył do dalszego rozwoju jednostki.
Życzenia od siebie przekazał również radny Rady Miejskiej w Brzozowie Zbigniew Cyganik, który przekazał na ręce dh Piotra Mazura 10 koszulek z logo jednostki OSP Turze Pole.
Swoje podziękowania przekazał również Prezes jednostki dh Piotr Mazur. Podziękował wszystkim za wkład w pracę na rzecz jednostki. Szczególnie serdeczne życzenia przekazał dh Kindze Ruchlewicz i dh Dominice Rymarz za przeprowadzenie akcji charytatywnych przez jednostkę w Turzym Polu.
Tomasz Leśniak
Wydział Spraw Obywatelskich