Zakończyły się zebrania sprawozdawcze jednostek OSP w gminie Brzozów

Zakończył się okres zebrań sprawozdawczych OSP na terenie gminy Brzozów. Dn. 23 i 24 lutego 2019 r. obradowali strażacy w Zmiennicy i Woli Góreckiej.

W Zmiennicy w zebraniu uczestniczyli: naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich UM w Brzozowie Agnieszka Wilk, przedstawiciel KP PSP w Brzozowie – mł. kpt. Tomasz Tesznar, radna RM Urszula Tesznar, przedstawiciele organizacji i jednostek funkcjonujących na terenie Zmiennicy. Zebraniu przewodniczył prezes dh Krzysztof Kosztyła, który przedstawił sprawozdanie z działalności jednostki za rok 2018. Sprawozdanie finansowe złożył skarbnik jednostki dh Sylwester Tesznar. W zebraniu udział wzięło 26 strażaków – ochotników oraz członkowie honorowi i licznie zgromadzeni chłopcy i dziewczęta z MDP. Protokół komisji rewizyjnej przedstawił dh Martin Pelczarski, jednocześnie złożył wniosek o udzielenie absolutorium zarządowi. Druhowie bezwzględną większością głosów udzielili zarządowi zaufania.
W Woli Góreckiej w zebraniu strażaków uczestniczył burmistrz Brzozowa Szymon Stapiński, radny RM w Brzozowie Krzysztof Bednarczyk, sołtys Górek Grzegorz Ostrowski, przedstawiciel KP PSP w Brzozowie mł. kpt Wojciech Sobolak.  Otwarcia zebrania dokonał prezes dh Ryszard Stankiewicz, zaś poprowadził je radny Rady Powiatu w Brzozowie Grzegorz Florek. W zebraniu wzięło udział 17 członków jednostki. Sprawozdanie z działalności za ubiegły rok odczytał prezes OSP. Sprawozdania finansowe przedstawił skarbnik Jan Pecka. Protokół komisji rewizyjnej odczytał dh Walerian Kędra. Zarządowi udzielono absolutorium.
Agnieszka Wilk
fot. źródło rbr.info.pl