Przedsiębiorco, podążaj za zmianami!

Kilkudziesięciu  przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Brzozów wzięło udział dn. 4 kwietnia br. w sali narad UM w Brzozowie w drugim już spotkaniu, którego inicjatorem i organizatorem był burmistrz Brzozowa Szymon Stapiński wraz z pełnomocnikiem ds. rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości Tomaszem Bocheńskim.

Na początku spotkania burmistrz Brzozowa powitał wszystkich, dziękując za przybycie i życząc owocnych obrad. W związku z innymi obowiązkami służbowymi nie mógł uczestniczyć w całym spotkaniu. Mateusz Błoniarz – niezależny ekspert finansowy i przedsiębiorca w sposób energiczny i komunikatywny poprowadził wydarzenie.
Na zaproszenie przybyli prelegenci, którzy są specjalistami w swoich dziedzinach.Rozmawiano o różnych aspektach prowadzenia działalności gospodarczej. Uczestnikom została przekazana wiedza na temat najnowszych trendów w biznesie oraz rozwiązań, które usprawniają prowadzenie działalności gospodarczej. Jako pierwszy o pożyczkach innowacyjnych, obrotowo-inwestycyjnych oraz warunkach ich uzyskania przez  małe przedsiębiorstwa opowiedział przedstawiciel Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Grzegorz Puć.
Maciej Rałowski  – fotoreporter, zawodowo zajmujący się obsługą fotograficzną i filmową firm oraz instytucji publicznych przedstawił temat wpływu wizerunku w biznesie na rozwój firmy, prezentując m.in. zrealizowane zlecenia dla różnych podmiotów. Prowadząca Centrum Rozwoju Biznesu w Rzeszowie Ewa Różańska przybliżyła możliwości rozwoju firm poprzez zaciąganie różnorodnych pożyczek udzielanych na preferencyjnych warunkach  oraz zaproponowała pomoc firmom w kompleksowej obsłudze finansowo-rozwojowej.
Prowadzący spotkanie Mateusz Błoniarz przedstawił różnice między leasingiem a wynajmem samochodu służbowego. Ważnym tematem w kontekście prowadzenia i zarządzania firmą była kwestia RODO poruszona przez adwokata, szkoleniowca, doradcę w zakresie ochrony danych osobowych Arkadiusza Korbelaka. Prelegent przedstawił najważniejsze rozwiązania dla przedsiębiorców wynikające z rozporządzenia RODO.
Jako ostatnie głos zabrały panie Magdalena Daraż-Gogół i Ewa Walas z Mistrzowskiej Szkoły Coachingu w Rzeszowie. Coacherki przedstawiły swoją propozycję rozwoju przedsiębiorstw w zakresie wsparcia kompetencji miękkich pracowników i pracodawców, które mają wpływ na porozumiewanie wewnątrz firmy, ale także na zwiększenie jej efektywności i poprawę wizerunku zewnętrznego.
Ppełnomocnik Tomasz Bocheński podziękował wszystkim, zarówno zaproszonym gościom, jak i przedstawicielom brzozowskich firm, za udział w spotkaniu i zachęcał wszystkich do dyskusji, wymiany poglądów a przede wszystkim zadawania pytań.
Przedsiębiorców uczestniczących w spotkaniu w dniu 04.04.2019 r. w anonimowej ankiecie zapytano o ich ocenę wydarzenia w którym wzięli udział, określenie potrzeb tego typu spotkań w przyszłości  oraz określenie zadań gminy mających wpływ na rozwój przedsiębiorczości.
Ankietę wypełniło 23 osoby. Większość przedsiębiorców dowiedziała się o spotkaniu ze stron internetowych i z facebooka. Prawie wszyscy uczestnicy spotkania wypełniający ankietę  bardzo wysoko ocenili tematykę spotkania, organizację spotkania oraz sposób powiadamiania. Ok. 70% ankietowanych dokonało oceny na poziomie 4 lub 5. Wszyscy jednomyślnie widzą potrzebę organizowania takich spotkań w przyszłości. Tematyka, jaka ich zdaniem powinna zostać poruszona na kolejnych spotkaniach, cytując zapisy z ankiet:
– wizerunek, rozwój firmy
– dofinansowanie działalności
 – prawo ochrony środowiska-gospodarowanie odpadami w firmie
– analiza finansowa, biznesplan
– efektywne techniki sprzedaży
– rynek nieruchomości
– IT i nowe technologie,
– obsługa spółek
– przeniesienie tradycyjnego biznesu w świat cyfrowy,
– „architektura” rozwoju firmy od mikro do makro
– odpowiedzialność wspólników sp. cywilnej, przekształcenia spółek
– kwestie prawne prowadzenia działalności gospodarczej,
– kredyty z dofinansowaniem UE
78 % osób wypełniających ankietę  wskazuje  przedział godzinowy pomiędzy  16 a 19 jako dogodny na tego typu spotkania.
Na pytanie dotyczące zadań Gminy, które w przeciągu 5 lat mogą wpłynąć na rozwój przedsiębiorczości ankietowani wskazują (cytat z ankiet):
– reklama Gminy Brzozów,
– promocja gminy, pokazanie jej w social media
– zachęcenie do otwierania firm na terenie Brzozowa
– wsparcie prawnicze i analiza projektów
– organizacja spotkań tematycznych, aby młode osoby nie opuszczały miasta
– ożywienie rodzinnego biznesu,
– wspieranie lokalnych przedsiębiorstw
– infrastruktura na podstrefie w Brzozowie.
– komunikacja
– wysokość podatków
– szkolenia
 – powstanie miejsc parkingowych
– spotkania z młodzieżą i przedsiębiorcami – edukacja
– inwestycje w rozwój gospodarczy
-„nie przeszkadzać, nie podnosić opłat, poprawić wizerunek miasta”
et