Ważna informacja dla mieszkańców

      Burmistrz Brzozowa informuje, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydał w dniu 10 kwietnia 2020 r. rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

  Na mocy tego rozporządzenia działanie żłobków, klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów pozostało zawieszone do 26 kwietnia 2020 r.

  Ograniczenie funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 polega na zawieszeniu sprawowania opieki oraz prowadzenia zajęć opiekuńczo- wychowawczych i edukacyjnych.