Konkurs piosenki „Nie takie stare…(jak świat)” – eliminacje

Konkurs piosenki „Nie takie stare…(jak świat)” jest przeznaczony dla uczniów klas VII i VIII Szkoły Podstawowej oraz wszystkich klas licealnych i innych szkół średnich. Zadaniem konkursu jest rozwijanie zdolności wokalnych uczniów, którzy ukończyli VI klasę szkoły podstawowej, oraz zainteresowanie ich repertuarem polskich wokalistów i zespołów, począwszy od lat 60 do współczesnych. W związku z wyjątkową sytuacją tegoroczne eliminacje zostaną przeprowadzone zdalnie poprzez wysyłanie filmiku ze śpiewaną do podkładu piosenką na adres podany w regulaminie. Termin wysłania filmu wyznaczony jest na 31 maja 2020 r. Wykonaną piosenkę można nagrać kamerą, aparatem lub telefonem. Komisja konkursowa oceni prezentacje i zakwalifikuje 20 uczestników do finału. Termin finału będzie podany w późniejszym czasie wraz z ogłoszeniem wyników eliminacji na stronie Brzozowskiego Domu Kultury.

Regulamin: <<<tutaj>>>

Brzozowski Dom Kultury