Bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Urząd Miejski w Brzozowie, Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa informuje, że w dniach od 4 do 7 sierpnia 2020 r. mieszkańcy gminy Brzozów mogą nieodpłatnie dostarczyć meble i inne odpady wielkogabarytowe do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującego się przy ul. Legionistów 10 w Brzozowie. Więcej „Bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych”

Pilne konsultacje społeczne

Burmistrz Brzozowa zawraca się z prośbą do mieszkańców o wypełnienie załączonej ankiety. Jej celem jest poznanie potrzeb w ramach możliwości zorganizowania przez gminę usług transportu indywidualnego dla osób powyżej 18 roku życia, które z uwagi na niepełnosprawność, wiek czy stan zdrowia mają utrudnioną możliwość dotarcia do ośrodków zdrowia, zakładów pracy, urzędów, placówek edukacyjnych czy kulturalnych.

Ankieta ma na celu zebranie rzetelnych informacji, o realnych potrzebach mieszkańców, które posłużą do przygotowania wniosku celem ubiegania się o dotację ze środków PFRON.

Ankieta jest anonimowa, chodzi o wskazanie potrzeb mieszkańca gminy w zakresie mobilności w sposób, który umożliwi opracowanie planu sieci transportu dla osób będących w potrzebie. Więcej „Pilne konsultacje społeczne”

Komunikat Starosty Brzozowskiego

1 sierpnia 2020 roku minie kolejna 76 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Pragnąc uczcić to ważne w dziejach Narodu wydarzenie, a także złożyć hołd uczestnikom i cywilnym ofiarom Powstania, w całym kraju w rocznicę godziny „W” tj. godzinie 17:00 włączone zostaną syreny. Podany zostanie sygnał trwający 1 minutę emitowany dźwiękiem ciągłym.

Starosta Brzozowski
Zdzisław SZMYD

Wspólne posiedzenie dwóch Komisji Rady Miejskiej w Brzozowie

W dniu 21 lipca 2020 r. tj. wtorek o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzozowie odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Brzozowie z Komisją Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Brzozowie. Więcej „Wspólne posiedzenie dwóch Komisji Rady Miejskiej w Brzozowie”