Terminy na dokonywanie przez posiadaczy zwierząt gospodarskich oznakowanych zgłoszeń i spisów

ARiMR prowadzi rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych w systemie informatycznym (z gatunku bydło, owce, kozy, świnie), w związku z czym wszelkie dokonywane przez posiadaczy zgłoszenia dotyczą zwierząt oznakowanych. Więcej informacji w rozwinięciu.

Szczegółowe informacje <<<tutaj>>>

ARiMR