Powstanie oczekiwany kolejny odcinek drogi na Kijowiec w Górkach

W październiku ubiegłego roku informowaliśmy o  oddaniu  w przysiółku Kijowiec w miejscowości Górki odcinka drogi gminnej o długości  241 metrów łączącego  miejscowości Górki z Grabownicą Starzeńską. Jak zapewnił wtedy Burmistrz Szymon Stapiński –  dołoży wszelkich starań by w okresie najbliższych czterech lat kolejne, obecnie szutrowe odcinki tejże drogi, zyskały również nową nakładkę asfaltową. W najbliższym czasie Gmina   przystąpi  do  kontynuacji prac remontowo – budowlanych rozpoczętych w roku ubiegłym dzięki wsparciu finansowym   Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego  w kwocie  72. 000 złotych. Powyższe prace zostaną wykonane w drugiej połowie bieżącego roku.

Gmina Brzozów znalazła się wśród 144 podkarpackich gmin, które otrzymały wsparcie Zarządu Województwa Podkarpackiego  na realizację inwestycji drogowych  w ramach  budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych i winnic, na które przeznaczono łączną kwotę 11,4 mln złotych.

RavF