XXVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej

Urząd Miejski w Brzozowie informuje, że Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brzozowie Pani Dorota Kamińska zwołała na dzień 31 sierpnia br. XXVII zwyczajną sesję Rady Miejskiej. Sesja odbędzie się o godz. 12:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzozowie (I piętro, p. 117), ul. Armii Krajowej.  Porządek obrad oraz projekty uchwał w rozwinięciu.

Porządek obrad XXVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Brzozowie  w dniu 31 sierpnia 2020 r.

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Uwagi i wnioski do protokołów z sesji odbytej w dniu 30 lipca 2020 r.
4. Sprawozdanie z realizacji uchwał z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie z realizacji Programu opieki nad zabytkami Gminy Brzozów.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Brzozów na rok szkolny 2020/2021,
b) przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze przetargu (działka nr 805 położona
w Turzym Polu),
c) przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze przetargu (działka nr 2903 położona w Brzozowie),
d) przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze przetargu (działka nr 7262 położona w Starej Wsi),
e) przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze przetargu (działka nr 7533 położona w Starej Wsi),
f) rozpatrzenia petycji wniesionej w imieniu kupców prowadzących działalność handlową na terenie targowiska przy ul. Kościuszki 18 w Brzozowie,
g) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzozów na lata 2020-2040,
h) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego,
i) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego,
j) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Brzozów na rok 2020.

8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad XXVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej.

projekty uchwał do pobrania BIP >>>link<<<