W Humniskach – Skrzyżowaniu i Turzym Polu powstaną kolejne odcinki chodników

Brzozowscy radni pod przewodnictwem wiceprzewodniczącego RM Grzegorza Pietryki obradowali 14 bm. na zwyczajnej sesji RM. Na początku wzięli udział w wideokonferencji wojewody podkarpackiego Ewy Leniart z udziałem przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia. Konferencja dotyczyła Narodowego Programu Szczepień przeciwko Covid19. Po niej, radni wysłuchali sprawozdań z realizacji uchwał z ostatnich sesji oraz z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym i następnie podjęli szereg uchwał. Więcej „W Humniskach – Skrzyżowaniu i Turzym Polu powstaną kolejne odcinki chodników”

XXXIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Brzozowie

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brzozowie Pani Dorota Kamińska zwołała na dzień 14 stycznia br. XXXIV zwyczajną sesję Rady Miejskiej. Sesja odbędzie się o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzozowie (I piętro, p. 117), ul. Armii Krajowej. Porządek obrad oraz projekty uchwał w rozwinięciu. Więcej „XXXIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Brzozowie”

Ostatnia sesja w starym roku

Osiem uchwał podjęli radni podczas XXXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Brzozowie w dniu 29 grudnia br. Po przedstawieniu przez  Naczelnika Wydziału Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Funduszy Pomocowych projektów uchwał oraz uzasadnienia, Rada podjęła uchwały w sprawach:  Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzozów na lata 2015-2030, oraz wyznaczenia dwóch aglomeracji – Grabownica Starzeńska i Turze Pole z oczyszczalniami ścieków w tych miejscowościach. Więcej „Ostatnia sesja w starym roku”

XXXIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Brzozowie

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brzozowie Pani Dorota Kamińska zwołała na dzień 29 grudnia br. XXXIII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej. Sesja odbędzie się o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzozowie (I piętro, p. 117), ul. Armii Krajowej. Porządek obrad oraz projekty uchwał w rozwinięciu. Więcej „XXXIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Brzozowie”

Budżet Gminy Brzozów 2021 największy od lat

Uchwalenie przyszłorocznego budżetu gminy było najważniejszym punktem obrad, podczas wczorajszej sesji Rady Miejskiej w Brzozowie (16 bm.). Uchwałę podjęto przy 16 głosach za, przeciw 0 oraz 3 głosach wstrzymujących (za uchwałą zagłosowali radni: Krzysztof Bednarczyk, Bogdan Duplaga, Andrzej Łach, Mariola Pilszak, Bogdan Szmyd, Kazimierz Tympalski, Daniel Boroń, Paweł Froń, Dorota Kamińska, Adam Pomykała, Bogusław Wasylewicz, Zbigniew Cyganik, Aleksandra Haudek, Zbigniew Kwiatkowski, Grzegorz Pietryka i Urszula Tesznar, a wstrzymali się radni: Piotr Jatczyszyn, Tomasz Rzepka i Kazimierz Zajdel). Wcześniej projekt uchwały budżetowej pozytywnie zaopiniowały Regionalna Izba Obrachunkowa oraz komisje stałe Rady. Do projektu odniósł się również burmistrz Brzozowa Szymon Stapiński. Jak zauważył – Przyszłoroczny budżet będzie o blisko 10 mln większy od obecnego, co pokazuje, że sytuacja finansowa gminy jest bardzo dobra. Mimo trwającej pandemii plany na przyszły rok są ambitne i będą realizowane. Więcej „Budżet Gminy Brzozów 2021 największy od lat”

Wspólne posiedzenie komisji

Omówienie inwestycji zrealizowanych w Gminie Brzozów w 2020 roku było przedmiotem wspólnego posiedzenia 16 bm. Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Brzozowie i Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Brzozowie. Poruszono też sprawy bieżące, dotyczące gł. gospodarki wodnej i odpadami. Więcej „Wspólne posiedzenie komisji”