Podsumowanie projektu Erasmus+przez Fundację Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak w Brzozowie

„Helping Hand, soothing voice” to projekt  realizowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ przez Fundację Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak z Brzozowa. Głównym działaniem projektu była trwająca od 14.07.2020 do 22.07.2020 roku mobilność edukacyjna młodzieży na terenie Ośrodka Edukacyjnego Nasz Dom w Brzozowie naszej grupy Ten Sing Polska, działającej przy Fundacji w partnerstwie z YMCA DAP z Czech i VSI Luvenis Animus z Litwy.

W trakcie trwania wymiany wszyscy 42 uczestników miało okazję wymienić się swoimi dobrymi praktykami i doświadczeniami  oraz przygotować narzędzia do dalszej pracy wolontariackiej. Idealną okazją do bliższego poznania się były codzienne rozbudzające gry i zabawy oraz wspólnie spędzane wieczory tematyczne. Każdego dnia mieliśmy zapewnioną duża dawkę świeżego powietrza i aktywności fizycznej. Rozwijaliśmy się również pod względem artystycznym. Śpiewy i tańce towarzyszyły nam cały czas. Podczas warsztatów i wspólnych spotkań wymieniliśmy się z naszymi gośćmi doświadczeniami, różnymi formami niesienia pomocy, ciekawostkami o regionie i dowiedzieliśmy się czym się zajmują.  Intensywnie pracowaliśmy nad materiałem artystyczno-filmowym, w którym każda z obecnych grup wykazała się swoimi zdolnościami śpiewu, tańca oraz gry na instrumentach. Byliśmy bardzo podekscytowani i zadowoleni z tego, że tyle nas łączy. Podczas minionych dni poznawaliśmy sekrety litewskiej i czeskiej kuchni, kraj i kulturę naszych gości. Przygotowywaliśmy happening o wolontariacie i przedstawiliśmy program artystyczny dla świetlicy środowiskowej w Przysietnicy. Ponadto opracowywaliśmy publikację na temat wolontariatu i dobrych praktyk „Wolontariat dla każdego” zawierający relacje, dokumentacje zdjęciową i fotograficzną z przebiegu projektu. Dużą frajdę sprawiło nam nagrywanie wywiadów do filmu promującego idee wolontariatu. Wszyscy uczestnicy dzielili się swoimi doświadczeniami. W ostatnim dniu odbył się „polski wieczorek”, na którym wszyscy się świetnie bawili. Było dużo tańców, śpiewów, tradycyjnych potraw oraz krótka lekcja historii o Polsce. Na zakończenie każdy z uczestników otrzymał certyfikat Youthpass oraz mały upominek promocyjny.

Była to bardzo ciekawe i cenne doświadczenie, którym chcemy się dalej dzielić. Zaplanowaliśmy już cykl spotkań promujących idee wolontariatu w naszych lokalnych środowiskach.

Projekt „Helping hand, soothing voice” współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ 

Autor zdjęć i foto : Karolina Kuś – lider grupy polskiej

materiały nadesłane