Do końca roku powstaną nowe chodniki w Turzym Polu i Zmiennicy

Na wniosek Burmistrza Brzozowa – Szymona Stapińskiego, dzięki jednomyślności  Wysokiej Rady  podczas sesji zwyczajnej w dniu 31 sierpnia br., podjęto decyzję  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego   z przeznaczeniem na  przebudowę dróg powiatowych nr 2056 R  Jabłonica Polska – Jasionów i nr 2054 R Brzozów – Turze Pole. W ramach planowanej przebudowy powstaną nowe chodniki dla pieszych,  będące kontynuacją dotychczas wykonanych, w miejscowościach Zmiennica o łącznej długości 284 metry /prawa strona drogi w  kierunku wsi Malinówka/ oraz Turze Pole o długości 152 metry  /w kierunku Domu Strażaka i Szkoły Podstawowej od strony drogi wojewódzkiej Nr 887/, które wpłyną na bezpieczeństwo pieszych, w szczególności dzieci i młodzieży uczęszczającej do placówek oświatowych gminy Brzozów oraz na komfort pozostałych uczestników ruchu.

Dotacja celowa  z budżetu gminy Brzozów  stanowić będzie maksymalnie 50 % wartości poszczególnych zadań, nie więcej jednak niż 278.996,50 zł w przypadku chodnika w Zmiennicy oraz 117.301,00 zł w stosunku do inwestycji w Turzym Polu. Realizacja zadania nastąpi  do końca bieżącego roku w oparciu o przetarg  nieograniczony, który zostanie  ogłoszony w przeciągu najbliższego tygodnia przez Starostwo Powiatowe w Brzozowie.

Burmistrz Szymon Stapiński  przy wsparciu  Piotra Uruskiego – Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej czyni także starania w celu uzyskania dofinansowania ze strony Samorządu Województwa Podkarpackiego na budowę kolejnego fragmentu chodnika dla pieszych w sołectwie Humniska – Skrzyżowanie, przy drodze wojewódzkiej Nr 887 Brzozów- Rymanów – Daliowa,  o którego wykonanie mieszkańcy sołectwa oraz Radni Rady Miejskiej od dłuższego czasu zabiegają.  Burmistrz  podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej nadmienił, że traktuje tą inwestycję  priorytetowo oraz ma  nadzieję na jej realizację, jeżeli nie w  tym, to najpóźniej w nadchodzącym 2021 roku.

RavF