XXIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej

Urząd Miejski w Brzozowie informuje, że Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brzozowie Pani Dorota Kamińska zwołała na dzień 28 września br. XXIX zwyczajną  sesję Rady Miejskiej. Sesja odbędzie się o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzozowie (I piętro, p. 117), ul. Armii Krajowej. Porządek obrad oraz projekty uchwał w rozwinięciu.

Porządek obrad XXIX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Brzozowie  w dniu 28 września 2020 r.

  1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Uwagi i wnioski do protokołów z sesji odbytych w dniu 30 lipca 2020 r.,31 sierpnia 2020 r. i 17 września 2020 r.
  4. Sprawozdanie z realizacji uchwał z poprzedniej sesji.
  5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
  6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Brzozów, a Gminą Sanok w sprawie przekazania przez Gminę Sanok Gminie Brzozów zadań w zakresie zapewnienia niepełnosprawnemu uczniowi, zamieszkałemu na terenie Gminy Sanok bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Brzozowie,

b) przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze przetargu (działka nr 7491 położona w Starej Wsi),

c) przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze przetargu (działka nr 7495 położona w Starej Wsi),

d) przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze przetargu (działka nr 33 położona w Zmiennicy),

e) przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze przetargu (działka nr 1259/30 położona w Brzozowie),

f) przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze przetargu (działka nr 2189/55 położona w Brzozowie),

g) przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze przetargu (działka nr 2189/56 położona w Brzozowie),

h) zamiany nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brzozów (działka nr 1720/40 położona w Brzozowie za działki nr 1269/6, 2541, 1720/38 położone w Brzozowie),

i) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Brzozów na rok 2020.

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad XXIX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej.

projekty uchwał do pobrania BIP >>>link<<<

Transmisja z obrad sesji dostępna będzie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Brzozowie w zakładce: ,,OBRADY RADY MIEJSKIEJ’’.

Obsługa Rady Miejskiej w Brzozowie