Zostań twarzą PROW 2014-2020!

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod patronatem Prezesa Tomasza Nowakowskiego ogłosiła konkurs pt.  „Zostań twarzą PROW 2014-2020”. Konkurs ma zasięg ogólnokrajowy, nagrodą jest wystąpienie w spocie reklamowym dot. PROW 2014-2020 oraz nagroda rzeczowa. Konkurs skierowany jest do producentów rolnych, którzy korzystają z dotacji ARiMR. Celem Konkursu jest podsumowanie 6 lat korzystania przez Uczestników z dotacji w ramach PROW 2014-2020 i zaprezentowanie zmian jakie zaszły w gospodarstwie Uczestników w tych latach oraz zachęcenie do skorzystania z programu PROW. Konkurs polega na nagraniu krótkiego filmu (od 3 do 5 min.) obrazującego wykorzystanie przez Uczestnika otrzymanej z PROW 2014 – 2020 pomocy finansowej i opowiedzeniu o wpływie otrzymanych dotacji na rozwój gospodarstwa.

Termin nadsyłania prac jest bardzo krótki. Tylko do 11 października br.

Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest  na stronie Agencji:

https://bit.ly/32XUJAH

materiał nadesłany