Czas spotkań z mieszkańcami- podsumowanie dotychczasowej kadencji podczas zebrań wiejskich

Z udziałem burmistrza Brzozowa Szymona Stapińskiego we wrześniu odbył się cykl zebrań wiejskich. Dnia 17 września br. spotkali się mieszkańcy Grabownicy Starzeńskiej, zaś w weekend 19-20 września br. Humnisk-Skrzyżowania, Starej Wsi, Zmiennicy i Turzego Pola. Cykl tegorocznych zebrań wiejskich zakończyły posiedzenia w Humniskach (26.09) oraz Przysietnicy i Górkach (27.09).

Podczas wszystkich spotkań burmistrz zapoznał mieszkańców z licznymi działaniami na rzecz dobra Gminy, w tym również naprawczymi, podejmowanymi od początku kadencji. Szczegółowo zaprezentował w swoim wystąpieniu inicjatywy w zakresie realizacji inwestycji drogowych, budowy chodników, remontów i modernizacji dróg, realizowanych projektów, podjętych działaniach w zakresie dokończenia budowy sal gimnastycznych. Ponadto przybliżył  informacje o stanie finansowym gminy, o zadłużeniu i wysokości spłacanych kredytów oraz  podjętych działaniach oszczędnościowych w Urzędzie Miejskim i w jednostkach w związku z zastałą trudną sytuacją ekonomiczną Gminy, odnosząc się również do wpływu epidemii COVID na finanse. Nie zabrakło informacji  o realizowanych z samorządami wojewódzkim i powiatowym inwestycjach  na drogach i chodnikach położonych na terenie naszej gminy oraz o innych aktualnych problemach sołectw. W dalszej części zebrań mieszkańcy przedstawili swoje propozycje do realizacji  w ramach Funduszy Sołeckich, które po przegłosowaniu umieszczone zostaną w projekcie budżetu na 2021 rok.

red.

fot. PM, TS