Jednogłośne decyzje Rady Miejskiej w Brzozowie

Brzozowscy radni pod przewodnictwem Doroty Kamińskiej obradowali 28 września br. na XXIX zwyczajnej sesji RM. Radni najpierw wysłuchali sprawozdań burmistrza Brzozowa Szymona Stapińskiego z realizacji uchwał z ostatnich sesji oraz z działalności w okresie międzysesyjnym. Następnie podjęli szereg uchwał.Jako pierwszą Rada podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Brzozów, a Gminą Sanok w sprawie przekazania przez Gminę Sanok Gminie Brzozów zadań w zakresie zapewnienia niepełnosprawnemu uczniowi, zamieszkałemu na terenie Gminy Sanok bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Brzozowie. Rada jednogłośnie zadecydowała również o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzozów w drodze przetargu (działki nr 7491 i nr 7495 położone w Starej Wsi, działka nr 33 położona w Zmiennicy oraz działki nr 1259/30, nr 2189/55 i nr 2189/56 położone w Brzozowie). Kolejna uchwała podjęta przez radnych dotyczyła zamiany nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brzozów na wniosek osoby fizycznej (działka nr 1720/40 położona w Brzozowie za działki nr 1269/6, 2541 oraz 1720/38 również położone w Brzozowie). Ponadto dokonano zmiany w tegorocznym budżecie gminy Brzozów.

Burmistrz podziękował  posłowi na Sejm RP Piotrowi Uruskiemu za pomoc i wsparcie przy otrzymaniu kolejnej dotacji wspomagającej Ochotnicze Straże Pożarne z terenu naszej gminy.

Na wstępie wolnych wniosków Dorota Kamińska – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brzozowie odczytała pismo od mieszkańców ul. Tysiąclecia w Brzozowie w sprawie kontynuacji budowy chodnika dla pieszych wzdłuż w/w drogi aż do skrzyżowania z ul. Kościuszki. Burmistrz wyraźnie podkreślił, że ma na uwadze wyżej wymienioną inwestycję i trwają prace związane z podjęciem jej do realizacji w najbliższym czasie.

red.

fot. PM