„Bez chemii na drodze” – nowa kampania społeczna

Ruszyła ogólnopolska kampania BEZ CHEMII NA DRODZE prowadzona przez Fundację Poza Systemami. Jej cel to upowszechnianie informacji na temat ryzyka i zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych na drodze.

Szczegóły na stronie https://bezchemiinadrodze.pl/

Ulotka do pobrania http://archiwum2.brzozow.pl/wp-content/uploads/2020/10/ulotka.pdf

Broszura do pobrania http://archiwum2.brzozow.pl/wp-content/uploads/2020/10/broszura.pdf

materiały nadesłane