Konkurs „Podkarpackie – moje miejsce na ziemi”

Instytut Nauk Socjologicznych w Uniwersytecie Rzeszowskim zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z naszego regionu do udziału w Konkursie „Podkarpackie – moje miejsce na ziemi”. Konkurs organizowany jest przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego oraz Podkarpackim Kuratorium Oświaty i Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli. Celem Konkursu jest przedstawienie refleksji młodego pokolenia dotyczących sukcesów, osiągnięć i wyzwań związanych z Podkarpaciem. Przygotowanie prac konkursowych ma pełnić rolę motywowania młodzieży do wyrażenia swoich odczuć w stosunku do małej ojczyzny.

Organizatorzy oczekują autentycznego głosu uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w sprawach odnoszących się do szerokiego zakresu tematów: społeczeństwo, kultura, gospodarka, nauka, środowisko, sport itd.

Konkurs nie jest traktowany jako sprawdzian wiadomości, lecz poznanie opinii, ocen czy różnorakich impresji (także artystyczne) mówiących o tym, jak zachodzące przemiany cywilizacyjne wpływają na poszczególne osoby, rodziny, społeczności lokalne i regionalne.

Prace konkursowe mogą mieć formę utworu literackiego, piosenki, pamiętnika, komiksu, posteru, prezentacji, filmu, blogu czy fotografii itp.

Dla autorów najlepszych prac przewidziano atrakcyjne nagrody ufundowane przez Marszałka Województwa Podkarpackiego i Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Prace konkursowe powinny wpływać do 6 listopada 2020 r. Szczegóły Konkursu znajdują się w Regulaminach dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych zamieszczonych na stronach internetowych organizatorów: www.is.ur.edu.pl  oraz www.podkarpackie.pl.Prace konkursowe.

 

Krystyna Leśniak-Moczuk

Regulamin szkoły podstawowe >>>KLIKNIJ<<<

Regulamin szkoły średnie >>>KLIKNIJ<<<