Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzozowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzozowie informuje o obowiązku identyfikacji i rejestracji zwierząt gospodarskich. Zgodnie z ustawą z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (tekst jednolity Dz.U.2019 poz. 1149) obowiązkowi identyfikacji i rejestracji podlegają zwierzęta gospodarskie z gatunków:

  • bydło,
  • koniowate,
  • owce,
  • kozy,
  • świnie.

Bydło, owce, kozy i świnie powinny być zgłoszone do Powiatowego Biura ARiMR w Brzozowie oraz oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koniowate należy zgłaszać do Okręgowego Związku Hodowców Koni w Rzeszowie.

Osoby, które utrzymują zwierzęta gospodarskie z gatunków: bydło, kozy, owce i świnie niezgłoszone do rejestru prowadzonego przez ARiMR oraz koniowate niezgłoszone do OZHK w Rzeszowie, jak również nieoznakowane zgodnie z przepisami, podlegają karze grzywny i mogą zostać ukarane mandatem karnym w wysokości do 500 zł, a zwierzęta mogą zostać zutylizowane na koszt właściciela.