XXX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej

Urząd Miejski w Brzozowie informuje, że Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brzozowie Pani Dorota Kamińska zwołała na dzień 28 października br. XXX nadzwyczajną  sesję Rady Miejskiej. Sesja odbędzie się o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzozowie (I piętro, p. 117), ul. Armii Krajowej 1. Porządek obrad oraz projekty uchwał w rozwinięciu.

Porządek obrad XXX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Brzozowie w dniu 28 października 2020 r.:

1.Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Podjęcie uchwał w sprawach:

a) przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze przetargu (działka nr 590/4 położona
w Turzym Polu),

b) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na mienie komunalne Gminy Brzozów (działka nr 437/5 położona w Brzozowie),

c) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na mienie komunalne Gminy Brzozów (działka nr 447/24 położona w Brzozowie),

d) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowych przechodu i przejazdu na nieruchomościach, stanowiących działki o nr 1244/1, nr 7593/1, nr 7593/2, nr 7594/2, nr 7594/1, nr 7595/2, położonych w Brzozowie i Starej Wsi,

e) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Brzozów na rok 2020,

f) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzozów na lata 2020 – 2040,

g)powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzozowie.

4. Przedstawienie informacji z analizy oświadczeń majątkowych:

a) radnych Rady Miejskiej w Brzozowie,

b)pracowników Urzędu Miejskiego w Brzozowie i gminnych jednostek organizacyjnych,

c) Przewodniczącej Rady Miejskiej w Brzozowie,

d) Burmistrza Brzozowa.

5. Zamknięcie obrad XXX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.

projekty uchwał do pobrania BIP >>>link<<<

Transmisja z obrad sesji dostępna będzie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Brzozowie w zakładce: ,,OBRADY RADY MIEJSKIEJ’’.

Obsługa Rady Miejskiej w Brzozowie