Ogłoszenie o samospisie

Stanowisko do samospisu czynne w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w pok. Nr 7 (na parterze) tel. 133061078, 133061073.

Dodatkowo w sołtysówce w Górkach w dniach 16.11.2020–18.11.2020r. w godz. 10.00-14.00

Do dokonania samospisu potrzebny jest nr gospodarstwa, pesel oraz powierzchnia gruntów.