Będzie bezpieczniej! Chodnik w Humniskach – Skrzyżowanie gotowy

W Humniskach – Skrzyżowaniu powstał długo oczekiwany i potrzebny chodnik. O jego budowę w ostatnich latach zabiegali mieszkańcy, później w sprawę zaangażowała się radna i sołtys. Oddana inwestycja na pewno wpłynie nie tylko znacząco na komfort osób przemieszczających się tą drogą, ale podniesie też poziom bezpieczeństwa. Zadanie jest przykładem dobrej współpracy samorządów województwa i gminy, które podzieliły się kosztami. Całość inwestycji wyniosła blisko 340 tys. zł,  z czego 170 tys. zł pokryto ze środków własnych gminy Brzozów.

W ramach zadania wykonano 185 mb chodnika o szerokości około 2m wraz z infrastrukturą tj. kanalizacja deszczowa fi 800, studzienki kanalizacji deszczowej  oraz cieki liniowe, barierki drogowe  od strony domów jak również poszerzenie drogi o ok. 1 m  Oprócz chodnika  o wyżej wymienionej długości „na zwężeniu” na odległości 30 mb wykonano prace ziemne i przygotowawcze do następnego odcinka chodnika  w tym kanalizacje deszczową i podbudowy oraz warstwę z destruktu (zrobiono to, aby ludzie nie musieli wchodzić na zwężenie ulicy, a mogli przejść przejściowo po utwardzeniu destruktem chociaż na długości zwężenia).

Burmistrz Brzozowa składa serdeczne podziękowania za przyznane wsparcie finansowe dla Marszałka Województwa Podkarpackiego pana Władysława Ortyla oraz wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tej inwestycji.

red.