Informacja SP ZOZ w Brzozowie

W dniu 24 grudnia 2020 r. (wigilia) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzozowie pracuje do   godz. 13:00, po tej godzinie świadczenia zdrowotne pacjentom udzielać będzie  Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR)   w Brzozowie.