XXXIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Brzozowie

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brzozowie Pani Dorota Kamińska zwołała na dzień 29 grudnia br. XXXIII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej. Sesja odbędzie się o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzozowie (I piętro, p. 117), ul. Armii Krajowej. Porządek obrad oraz projekty uchwał w rozwinięciu.

Porządek obrad XXXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Brzozowie w dniu 29 grudnia 2020 r.

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Podjęcie uchwał w sprawach:

a) przyjęcia Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzozów na lata 2015 – 2030,

b) wyznaczenia aglomeracji Grabownica Starzeńska,

c) wyznaczenia aglomeracji Turze Pole,

d) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 roku

e) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Brzozów na 2021 rok.

4. Zamknięcie obrad XXXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.

projekty uchwał do pobrania BIP >>>link<<<

Transmisja z obrad sesji dostępna będzie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Brzozowie w zakładce: ,,OBRADY RADY MIEJSKIEJ’’.

Obsługa Rady Miejskiej w Brzozowie