Informacja o liczbie ludności w Gminie Brzozów

Na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Brzozowie, liczba ludności gminy Brzozów na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosła 26 708 osób i nadal ma tendencję malejącą. Mieszkańców gminy jest mniej o 108 osób w porównaniu do roku 2019. Kobiet w naszej gminie jest 13 632, zaś mężczyzn  13 076.  W 2020 r. urodziło się 271 dzieci, natomiast zmarło  278 osób – więcej o 35 niż w roku ubiegłym.  W mijającym roku w dorosłe życie wkroczyło 168 kobiet i 189 mężczyzn. W gminie Brzozów mieszkają trzy kobiety, które przekroczyły wiek stu lat, a najstarsza  z nich ukończyła 106 lat.

W poszczególnych miejscowościach gminy liczba mieszkańców kształtowała się następująco:

– Brzozów – 7 376 mieszkańców,

– Humniska – 4 663 mieszkańców,

– Przysietnica – 3 953 mieszkańców,

– Stara Wieś – 3 540 mieszkańców,

– Grabownica Starzeńska – 3 273 mieszkańców,

– Górki – 1 517 mieszkańców,

– Zmiennica – 1 266 mieszkańców,

– Turze Pole – 1 120 mieszkańców.

WSO