Centrum Wsparcia Doradczego – integracja dla rozwoju samorządów

Gmina Brzozów wraz z Powiatem Brzozowskim oraz pozostałymi gminami powiatu brzozowskiego 28 września 2020 roku zawiązała partnerstwo w celu przystąpienia do pilotażowego projektu „Centrum Wsparcia Doradczego”.

„Centrum Wsparcia Doradczego” jest nowatorskim projektem doradczym mającym za zadanie zbliżyć do siebie samorządy, wzmocnić sprawność administracyjną samorządów terytorialnych oraz zwiększyć skuteczność i jakość planowania działań rozwojowych w partnerstwie z innymi samorządami.

W ramach pilotażu Centrum Wsparcia Doradczego bierze udział 38 partnerstw jednostek samorządu terytorialnego z wszystkich regionów Polski.

Do każdego z wybranych partnerstw przyporządkowani zostali Doradcy Partnerstw udzielający bezpośredniego i merytorycznego doradztwa.

Efektem przedmiotowej współpracy będzie opracowanie strategii terytorialnej oraz pakietu projektów kluczowych dla rozwoju obszaru partnerstwa.

Więcej informacji, w tym mapa partnerstw oraz lista partnerstw:

https://www.miasta.pl/aktualnosci/centrum-wsparcia-doradczego-powiat-brzozowski-wchodzi-do-gry

https://www.miasta.pl/aktualnosci/pilotaz-centrum-wsparcia-doradczego

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/centrum-wsparcia-doradczego

źródło filmowe: powiatbrzozow.pl