XXXIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Brzozowie

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brzozowie Pani Dorota Kamińska zwołała na dzień 14 stycznia br. XXXIV zwyczajną sesję Rady Miejskiej. Sesja odbędzie się o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzozowie (I piętro, p. 117), ul. Armii Krajowej. Porządek obrad oraz projekty uchwał w rozwinięciu.

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Uwagi i wnioski do protokołów z ostatnich sesji.

4. Sprawozdanie z realizacji uchwał z poprzednich sesji.

5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany uchwały Nr VII/77/2015 z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Brzozów oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania,

b) przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze przetargu (działka nr 72/4 położona w Brzozowie),

c) przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze przetargu (działka nr 220/3 położona w Brzozowie),

d) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na mienie komunalne Gminy Brzozów (działka nr 1865/4 położona w Starej Wsi),

e) zmiany załącznika do Uchwały nr XXXI/282/2020 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Kompleksowej koncepcji transportu osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności dla mieszkańców Gminy Brzozów na lata 2021 – 2023,

f) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Brzozów na rok 2021.

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad XXXIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej.

Projekty uchwał do pobrania BIP >>>link<<<

Transmisja z obrad sesji dostępna będzie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Brzozowie w zakładce: ,,OBRADY RADY MIEJSKIEJ’’.

Obsługa Rady Miejskiej w Brzozowie