BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW

Szanowni Państwo !!!
zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej Waszych opinii o miejscu, w którym żyjecie: usługach publicznych i potrzebach mieszkańców gmin leżących na obszarze Partnerstwa Gmin Powiatu Brzozowskiego, który obejmuje gminy: Brzozów, Domaradz, Dydnia, Haczów, Jasienica Rosielna i Nozdrzec.

Wasze opinie będą wykorzystane przy planowaniu przez nasze samorządy kierunków rozwoju. Pozwolą lepiej dostosować politykę władz samorządowych do potrzeb mieszkańców, szczególnie w zakresie usług publicznych. Nasze gminy przygotowują obecnie wspólną strategię rozwoju obszaru Partnerstwa i będą wspólnie starać się o fundusze pomocowe, w tym unijne, na realizację zadań, które w największym stopniu poprawią sytuację mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców. Wierzymy, że jej realizacja przyczyni się do powstrzymania emigracji młodych osób i zachęci do wiązania życiowych planów właśnie z tym miejscem.

Ankieta jest anonimowa i jest przeprowadzania w tym samym czasie na terenie wszystkich gmin tworzących partnerstwo. Wyniki, po opracowaniu, będą przedstawione publicznie w formie zbiorczego raportu. Na wypełnienie ankiety wystarczy 10-15 minut.

Prosimy o uważne czytanie pytań. Uwaga: po kliknięciu „Następna strona” nie ma możliwości cofnięcia.

Dziękujemy Państwu za udzielone odpowiedzi i poświęcony czas.

Link do ankiety: https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vtz0j4jdv7pzj7mksm7c9tv6
Data zakończenia zbierania danych ankiety 5.02.2021 r.
Starosta Brzozowski – Zdzisław Szmyd

Przewodniczący Rady Partnerstwa-  Wiesław Marchel

Burmistrz Brzozowa – Szymon Stapiński 

Wójt Gminy Domaradz – Jan Kędra

Wójt Gminy Dydnia – Alicja Pocałuń

Wójt Gminy Haczów – Stanisław Jakiel

Wójt Gminy Jasienica Rosielna – Urszula Brzuszek

Wójt Gminy Nozdrzec – Stanisław Żelaznowski