Relacja filmowa projektu Helping Hand, Soothing Voice, realizowanego w ramach Erasmus+ przez Fundację Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak

Dobiega końca realizacja naszego projektu „Helping Hand, Soothing Voice”, którego celem była promocja i rozwój wolontariatu artystycznego.

Głównym działaniem projektu była ośmiodniowa wymiana młodzieży, która odbyła się na wakacjach ubiegłego roku w Brzozowie w Ośrodku Edukacyjno-Warsztatowym Nasz Dom. W wymianie brała udział nasza młodzież należąca do grupy Ten Sing Polska oraz nasi partnerzy – młodzież z organizacji YMCA DAP z Czech oraz młodzież z organizacji VŠĮ IUVENIS ANIMUS z Litwy

Podczas wymiany młodzież dzieliła się swoimi doświadczeniami w zakresie wolontariatu, poznawała kulturę i historię krajów partnerskich oraz przygotowywała wspólnie program artystyczny pn. „Volunteering – a Chance for Personal Developmnet” dla lokalnej społeczności – m.in. Zespołu Świetlic Środowiskowych.

W ramach kampanii „Volunteering – a Chance for Personal Developmnet” powstał film podsumowujący działania młodzieży podczas wymiany, a także promujący ideę wolontariatu. Uczestnicy projektu zaprezentowali w swoich lokalnych społecznościach efekty swojej pracy. Przygotowali również warsztaty na temat wolontariatu dla kolegów i koleżanek ze szkół, grup nieformalnych. Powstała również publikacja pt. „Wolontariat dla każdego”.

Zapraszamy do obejrzenia filmu. Liderami w przygotowaniu filmu byli liderzy grupy czeskiej: Anton Gazda i Saša Loudová. Bardzo dziękujemy!!

Projekt „Helping Hand, Soothing Voice” jest współfinasowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak w Brzozowie