Rusza taksówka społeczna w Gminie Brzozów

Burmistrz Brzozowa zaprasza osoby powyżej 18-tego roku życia z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności do korzystania z darmowych usług transportowych świadczonych przez Gminę Brzozów od 1 lutego 2021 roku.

Wnioski można składać do Urzędu Miejskiego w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1 osobiście lub  tel. 13 306 10 54 lub 607 374 830  i na dres email: transport@brzozow.pl  już od środy tj. 27 stycznia b.r. w godzinach pracy Urzędu Miejskiego  w Brzozowie.

Usługi transportowe door to door (taksówka społeczna) jest to nieodpłatna usługa społeczna zapewniająca mobilność osobom, które ze względu na wiek czy niepełnosprawność nie mogą w pełni samodzielnie uczestniczyć w życiu społecznym. Z kierowcą może dodatkowo przyjechać asystent, który pomaga osobie wsiąść do pojazdu, a po dotarciu do celu, pomaga również w wejściu do budynku. W przypadku osób poruszających się na wózkach inwalidzkich może pomóc pokonać również schody przy użyciu nowoczesnego schodołazu.

Z  transportu można skorzystać w ramach zaspokajania jednej z poniższych potrzeb:

  1. aktywizacja społeczna – w tym m.in. nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej, m.in. poprzez udział w zajęciach m.in. w Centrum Integracji Społecznej (CIS), Klubie Integracji Społecznej (KIS), dostęp do kultury (kino, teatr itp.), spotkania integracyjne.
  2. cel zawodowy – w tym. m.in. utrzymanie zatrudnienia, pomoc w wyborze lub zmianie zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy.
  3. cel edukacyjny – wzrost poziomu wykształcenia, dostosowanie wykształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy.
  4. cel zdrowotny – jeżeli celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy oraz dostęp do usług zdrowotnych (w tym rehabilitacyjnych).

Szczegóły dotyczące zasad korzystania z usług transportowych door to door zawarte są w ,, Regulaminie usługi indywidualnego transportu door to door świadczonej przez  gminę  Brzozów dla osób z potrzebami wsparcia  w zakresie mobilności”, jak również można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brzozowie,  u radnych Rady Miejskiej oraz sołtysów.

Przedsięwzięcie jest prowadzone przez Gminę Brzozów w partnerstwie z Polskim Związkiem Niewidomych koło w Brzozowie w ramach projektu Usługi indywidualnego transportu door-to door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu grantowego Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020. Finansowanie projektu planowane jest do końca października 2022 roku.

Poniżej link do Regulaminu oraz niezbędnych formularzy.

Do pobrania:

RegulaminDTD

DeklaracjaDTD

Zaświadczenie lekarskie

Alicja Tomoń