Komunikat Muzeum Regionalnego w Brzozowie

Źródło: Facebook (Muzeum Regionalne im. Adama Fastnachta w Brzozowie)