Tarcza Antykryzysowa w województwie podkarpackim

Uruchomiona została przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego strona poświęcona Tarczy Antykryzysowej. Ma ona chronić polskie państwo i obywateli przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa. Więcej w rozwinięciu.

Tarcza opiera się na pięciu filarach:
– ochronie miejsc pracy i bezpieczeństwie pracowników,
– finansowaniu przedsiębiorców,
– ochronie zdrowia,
– wzmocnieniu systemu finansowego,
– inwestycjach publicznych.

 

Więcej informacji można uzyskać na stronie  internetowej  <<< tutaj >>> oraz Fanpage na Facebook <<< tutaj >>>​​.

Źródło: Informacja nadesłana