Informacja dotycząca Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Przedsiębiorców, którzy nie mają Profilu Zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego, a chcą dokonać zmiany wpisu w CEIDG  zachęcamy do przygotowania wniosku CEIDG-1 on-line tzw. „wniosek roboczy”.

Tak przygotowany wniosek należy podpisać w ciągu 7 dni w każdym urzędzie gminy lub miasta.

LINK: <<<kliknij tutaj>>>

Osoby, które wypełniają wniosek CEIDG-1 odręcznie w wersji tzw. „papierowej” proszone są o zapoznanie się z instrukcją wypełniania takiego wniosku.

W celu poprawnego wypełnienia wniosku CEIDG-1 należy uzupełnić co najmniej wymienione w instrukcji pola.

LINK: <<<kliknij tutaj>>>

Ponadto informujemy, że w przypadku braków wpisów wymaganych w instrukcji wypełniania formularza CEIDG-1, wnioski takie nie będą mogły być wprowadzone do CEIDG.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Infrastruktury