Kolejne laptopy – „Zdalna Szkoła +”

Gmina Brzozów otrzymała kolejny grant na zakup komputerów do prowadzenia nauki zdalnej. Złożony przez  Burmistrza Brzozowa Pana Szymona Stapińskiego do Centrum Projektów Polska Cyfrowa  kolejny  wniosek został rozpatrzony również  pozytywnie. Gmina Brzozów otrzymała grant  w wysokości  114.700 zł i w najbliższych dniach  dokona zakupu ok. 40  szt. laptopów wraz   z oprogramowaniem, z których będą korzystać uczniowie w ramach prowadzenia lekcji zdalnych.

Grant realizowany będzie w ramach projektu pn. „Zdalna Szkoła+” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” . Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami COVID-19.

Zakupione laptopy trafią do dyrektorów szkół, którzy przekażą je najbardziej potrzebującym uczniom     z rodzin wielodzietnych.

Wysokość grantu została określona na podstawie podziału gmin na poszczególne kategorie.

Głównym kryterium przyznania grantu  dla  jednostek samorządu terytorialnego tym razem   była liczba rodzin wielodzietnych na terenie gminy.

Warto podkreślić, iż wcześniej otrzymany grant programu Zdalna Szkoła w wysokości 80 000  zł pozwolił na zakup 26 laptopów, które trafiły już do wszystkich  gminnych szkół.

 ZEAS Brzozów