Rywalizacja szachowa w czasie epidemii

Ze względu na panujący w kraju stan epidemii  koronawirusa szachiści Uczniowskiego Klubu Sportowego SP Nr 1  w Brzozowie  trenują i prowadzą rywalizację sportową wyłącznie za pośrednictwem łączy internetowych.

W ostatnich tygodniach zawodnicy brali udział w licznych turniejach, do których w szczególności należy zaliczyć:
– Mistrzostwa SP Nr 1 w Brzozowie, które odbyły się   w dniu 20 maja br., (uczestniczyli: Jan Jagodziński, Milena Owsiana, Paweł Styczkiewicz, Franciszek Drożdżal),
– Indywidualne Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego uczniów w dniach 25-26 maja br., (uczestniczyli: Maria Krzysztyńska, Dawid Futyma, Klaudia Futyma),
– Mistrzostwa Polski Szkół i Przedszkoli w Katowicach  (uczestniczyli: Dawid Futyma, Maria Krzysztyńska , Klaudia Futyma).

Podkarpacki Związek Szachowy zorganizował również zajęcia szkoleniowe i turnieje szachowe w ramach Podkarpackiej Akademii Szachowej, które rozpoczęły się dnia 1 czerwca  a zakończą 30 lipca br.  W zajęciach tych prowadzonych drogą internetową  biorą udział  następujący zawodnicy zgłoszeni przez klub:  Jan Jagodziński,  Milena Owsiana, Paweł Styczkiewicz i Franciszek Drożdżal.

Koszty  udziału  w zajęciach szkoleniowych  pokryte zostały ze środków finansowych z budżetu gminy Brzozów  otrzymanych w ramach dotacji na wsparcie projektów z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu .

Kazimierz Kozubal

fot: nadesłane