Kolejne dofinansowania dla jednostek OSP

Jednostki OSP z Grabownicy Starzeńskiej i Górek otrzymały w ramach projektu Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych pomoc finansową od Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Wnioski opiewają na kwotę 25.206 zł przy 35 % dofinansowaniu przez Burmistrza Brzozowa. OSP Grabownica Starzeńska w ramach tej dotacji będzie realizowała zadanie pn.: „Remont pomieszczenia garażowego i sanitarnego w strażnicy OSP”, natomiast OSP Górki otrzymała wsparcie na zadanie: „zakup uzbrojenia i techniki specjalnej”.

Dzięki tym środkom finansowym poprzez modernizację pomieszczeń garażowych i zakup pompy szlamowej strażacy OSP  polepszą warunki bytowe i podwyższą gotowość bojową.

W związku z powyższym dziękujemy Panu st. bryg. Krzysztofowi Folcie p.o. Komendanta Powiatowego PSP w Brzozowie za pozytywne zaopiniowanie wniosków.

Wydział Spraw Obywatelskich