„Rolnictwo dla środowiska – środowisko dla rolnictwa”

Informacja przedstawia w sposób syntetyczny i przejrzysty problem zakwaszenia gleb i jego skutki dla środowiska oraz przypomina o Ogólnopolskim programie regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie. Ulotka widoczna w rozwinięciu.

Źródło: materiał nadesłany