Informacje Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Brzozowie

Materiały  informacyjne Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Brzozowie adresowane dla powodzian. 

– Informacja o dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia w warunkach klęski żywiołowej <<<kliknij tutaj>>>,
– Informacja o dezynfekcji studni <<<kliknij tutaj>>>,
– Informacja o dezynfekcji pomieszczeń <<<kliknij tutaj>>>,
– Informacja o zapobieganiu chorobom zakaźnym <<<kliknij tutaj>>>,
– Informacja o zwalczaniu szkodliwych i uciążliwych owadów <<<kliknij tutaj>>>,
– Informacja o postępowaniu z żywnością <<<kliknij tutaj>>>,
– Informacja o wytycznych swoistego zapobiegania tężcowi u zranionych osób <<<kliknij tutaj>>>,
– Informacja o wodzie do picia <<<kliknij tutaj>>>.

Źródło: materiał nadesłany