Raport o stanie Gminy Brzozów za 2019 rok

W związku z zaplanowaną na dzień 30 lipca 2020r. sesją Rady Miejskiej w Brzozowie, podczas której odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy Brzozów za 2019r. informuje się, że mieszkańcy Gminy Brzozów mogą zabierać głos w debacie nad raportem,  po złożeniu  pisemnego zgłoszenia do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Brzozowie, popartego podpisami co najmniej 50 mieszkańców Gminy Brzozów. Zgłoszenie należy złożyć w terminie do 29 lipca br. w  godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Brzozowie.

Raport o stanie Gminy Brzozów za 2019 rok <<<<<<link do pobrania >>>>>>

Wymagane dokumenty do zgłoszenia <<<<<<link do pobrania>>>>>>

Obsługa Rady Miejskiej w Brzozowie