Pożyczka dla powodzian

Podkarpacki Fundusz Rozwoju w związku z powodziami, które miały miejsce w tym roku na terenie województwa podkarpackiego wprowadza do oferty pożyczkę powodziową celem wsparcia przedsiębiorców, którzy ponieśli  w związku z zaistniałą sytuacją straty.

Więcej informacji <<<kliknij tutaj>>>

Źródło: materiał nadesłany