Obradowała Komisja Kultury, Oświaty, Sportu, Turystyki i Wypoczynku RM w Brzozowie

3 bm. w Urzędzie Miejskim w Brzozowie pod przewodnictwem Radnej Marioli Pilszak obradowała Komisja Kultury, Oświaty, Sportu, Turystyki i Wypoczynku Rady Miejskiej w Brzozowie. W posiedzeniu wziął udział sekretarz gminy Brzozów Waldemar Och wraz z skarbnikiem Anną Konieczną. Podczas spotkania dyskutowano na temat bieżących spraw oświaty, m.in. wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku. Kolejna część posiedzenia to informacja dotycząca wyników egzaminu po klasie ósmej szkół podstawowych. Przedstawił ją inspektor w Wydziale Spraw Społecznych Stefan Szarek, który wyraźnie podkreślił, że średnie wyniki w gminie Brzozów ze wszystkich przedmiotów są wyższe od średnich wyników w województwie podkarpackim, a także ogólnopolskich. Do tegorocznego w/w egzaminu w sumie przystąpiło 266 uczniów, z czego czterech tylko ze Szkoły Podstawowej w Zmiennicy podeszło do testu z języka niemieckiego. Jeśli chodzi o język polski najlepszy wynik osiągnęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Górkach oraz Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzozowie, z matematyki wysoce zaś wypadła Szkoła Podstawowa w Starej Wsi. Z kolei w języku angielskim najlepsi okazali się uczniowie brzozowskiej podstawówki. W dalszej części obrad, dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Brzozowie Józef Baran przedstawił informację na temat przygotowania placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Brzozów do roku szkolnego 2020/2021. Szczegółowy zakres prac pod linkiem   >>kliknij<< . Uzupełniając wypowiedź dyrektora, sekretarz gminy w imieniu burmistrza Brzozowa Szymona Stapińskiego podziękował radnym, dyrektorem i pracownikom placówek oświatowych za pomoc i zaangażowanie podczas wykonywanych prac modernizacyjnych w szkołach w okresie wakacyjnym.

Na zakończenie posiedzenia uczestnicy Komisji, zapoznali się informacją przedstawioną przez przewodniczącą dot. podsumowania konkursów przedmiotowych i zawodów sportowych za ubiegły rok. Prowadząca zauważyła, że z roku na rok jest coraz większe zainteresowanie udziałem przez placówki oświatowe w grach zespołowych. Natomiast, jeśli chodzi o konkursy przedmiotowe, wielokrotnie zaś podkreślała, że uczniowie szkół z gminy Brzozów są finalistami, a nawet laureatami konkursów na szczeblu wojewódzkim. Posiedzenie zakończyły sprawy bieżące.